Fællesmødet

Allerede inden andelsforeningen var en realitet, havde de første fællesmøder fundet sted. Møderne blev holdt rundt omkring i Aalborg, fx på AUC og hjemme hos folk privat. Vi snakkede meget om idegrundlaget for fællesskabet og om, hvordan husene skulle se ud. Der blev ivrigt diskuteret emner som bæredygtighed, valg af materialer til byggeriet og om, hvordan husene skulle ligge i forhold til hinanden.
Traditionen med fællesmøder fortsatte efter at vi var flyttet ind i husene, og der var i starten mange møder.

I dag er der ca. tre fællesmøder om året. Fællesmødets beslutninger er vejledende og fungerer som indstillinger til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der har det afgørende ord, men beslutningerne er for det meste helt i tråd med fællesmødets indstillinger.

De emner, der tages op på møderne, kan eksempelvis være asfaltering af vejen, omfanget af snerydning, varmesystemets fremtid, etablering af fælles drivhus mv. Det er bestyrelsen, der indkalder til fællesmøder.

Comments are closed.