Hus 10

Hus10

Hvornår og hvorfor flyttede du/I til Stærhøj

Vi bor tre personer i Hus nr. 10. Tidligere var vi fem, men vores to store børn er flyttet hjemmefra. Vi har været med helt fra starten, inden husene blev bygget. Det vi drømte om, var et godt fællesskab med vores naboer, og vi ønskede at tilbyde vores børn en god opvækst med masser af legekammerater og udfoldelsesmuligheder. Alle tankerne om at bo miljørigtigt og passe på naturen spillede naturligvis også en vigtig rolle for valget af Stærhøj. Men vigtigst var det, at vi byggede fælleshuset, der i alle årene har dannet rammen for vores fælles sociale liv og en masse dejlige børnefødselsdage, ungdomsfester og familiefester.

Hvad er det bedste ved at bo her

Da vores børn var små, var der mange børn på Stærhøj og i mange forskellige aldersgrupper. Børnene har altid kunnet løbe ud og ind hos hinanden, og der var altid legekammerater ude på legepladsen. For os voksne var det en glæde at opleve al denne leg lige udenfor døren og al den larm af børnestemmer fra morgen til aften. Vejen i ”ottetallet” har været udgangspunkt for cykling, scooter-rally, rulleskøjteløb, skatebording, og lige nu er det løbehjul, der er ”in”. Legepladserne var en genial investering, og der gået mange timer med at gynge unger på gyngestativet.Boelle
Vi glæder os hver mandag til fællesspisningen, og vi deltager i alle de fælles arrangementer, som bliver arrangeret hen over året, hvis det er muligt.
Vi nyder landskabet omkring Vaarst, som i dag bliver iagttaget for enden af en hundesnor. Fuglelivet tiltager hvert år med nye arter, og det er en fornøjelse at kunne følge de skiftende årstider i kulturlandskabet. Der er også rigtig mange gode ruter til cykling, løb og gåture.
Vi gør os umage i hverdagen med at belaste miljøet mindst muligt. De fælles tiltag på Stærhøj i form af fælles varmeanlæg (træpillefyr og solfanger), affaldssortering, kompostering, regnvandsopsamling til bilvask og tøjvask, tøjgenbrug, fælles redskabsskur er alt sammen små skridt i den rigtige retning.  På hjemmefronten har vi netop investeret i en elbil.

Vores-nye-elbil

 

 Hvad laver I – arbejde og fritid

Bruno arbejder som journalistisk leder i Viborg, og Dorte arbejder på universitet som informationsmedarbejder. Signe går i gymnasiet i 2.g.
I fritiden bruger vi en del tid på motion. Bruno og Signe løber og går i fitness, mens Dorte spiller badminton i Fjelleradhallen og løber i den lokale løbeklub, bl.a. sammen med Kamma fra hus 11.
Haven nydes bedst i en magelig havestol på terrassen med en bog eller avis i den ene hånd og en kop kaffe i den anden. Haven er pæn på siden ud mod vejen, men bagved er den lidt vild. Vi er ikke de store havemennesker og synes, at Brugsens grøntsager smager skønt.

Loebeklubben

Hvordan bruger I fællesskabet, og har I et ansvarsområde

Vi er aktive i fællesskabet og deltager i arbejdsdage, fællesspisning og i de fester og højtider, som bliver arrangeret hen over året. Vi er med i den fælles vaskemaskineforening SMAT, der går ud på, at flere familier deles om tre vaskemaskiner, der står i fælleshuset. Dorte arrangerer også nytårsfesten sammen med nabokonen Kamma, som hun også deler ”oldfrue-embedet” med. De to oldfruer har ansvaret for fælleshuset og sørger for, at det indvendige altid er pænt og i orden.

Hvad med lokalsamfundet, bruger I det

Selvom vi bor uden for byskiltet, har vi altid været en del af Vaarst og Fjellerad. Børnene har gået i den lokale friskole og har dyrket flere slags sport i den lokale boldklub. I starten havde vi en forening ”Grønne familier i Østhimmerland ”, som Dorte var med til at drive. I dag er vi aktive i badmintonklubben (boldklubben) og i løbeklubben og giver en hånd med, når der er fodboldstævne for nybegyndere i byen.

sommermarkenLindenborg-aa

Comments are closed.